Јавни позив за учешће правних лица у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља на подручју AП Војводине у 2022.години

Јавни позив за учешће правних лица у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља на подручју AП Војводине у 2022.години

Преузмите документацију:

  1. ИЗЈАВА о поседовању опреме за рад у 2022
  2. Јавни позив 2022 за обаљање саветодавних и ПИС послова
  3. Образац за пријаву 3.посебног програма Саветодавства 2022
  4. Пријава за Саветодавне послове- Основни програм за 2022
  5. Пријава за саветодавство (1. посебан програм ) за 2022
  6. Пријава за саветодавство 2. посебни програм 2022
  7. Пријавни образац за обављање ПИС послова 2022