Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за конкурс

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава тачка 2a – ловишта посебне намене 2022 Пријава тачка 2a – опрема 2022 Пријава тачка 2b зец – 2022 Пријава тачка 2c – промоција…

Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. Години а које реализују удружења

Преузмите документацију: Текст конкурса Пријавни образац Правилник Образац листа чланови удружења Изјава о одсуству сукоба интереса Изјава о прибављању документације

Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

Преузмите документацију: Текст конкурса Пријавни образац Правилник

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022 .години

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава на конкурс

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за конкурс

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Текст конкурса Образац пријаве Правилник Прилог 3.модел табле налепнице за обележавање суфинансиране опреме

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији AП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Конкурс наводњавање 2022. Правилник наводњавање 2022. Пријава наводњавање 2022.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2022. Години

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Образац за пријаву

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријавни образац