Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2022. години на територији АП Војводине

Преузмите документацију: Текст конкурса Изјава о непостојању сукоба интереса Образац финансијског плана за организовање сајмова и изложби Образац финансијског плана за локалне манифестације Правилник Образац извештаја о одржаној манифестацији Образац…

Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2022. години

Преузмите документацију: Текст конкурса

Конкурс за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години на територији АП Војводине

Преузмите документацију: Текст конкурса Образац извештаја Правилник Образац за подношење пријаве Образац финансијског плана  

Правилник о измени правилника о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. Години

Преузмите документацију: Измена конкурса Извештај о наменском трошењу средстава Измена правилника

Одлука о измени конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

Преузмите документацију: Измена конкурса

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022. Години

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријавни образац Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава Изјава добављача вишегодишњи засади Изјава добављача Модел пословног плана  

Конкурс за доделу за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. Години

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Корисничко упутство за online пријаве на конкурс

Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Конкурс одводњавање Правилник одводњавање Табела 1 Табела 1 пример Корисничко упутство за online пријаве на конкурс

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Конкурс атарски путеви Правилник атарски путеви Табела 1 планирани путеви 2022 Табела Преглед уређених путева 2022 Табела 1 планирани путеви 2022 – пример Корисничко упутство за online пријаве…

Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме AP Војводине за 2022.годину

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за тачку 1 Пријава за тачку 2 Пријава за тачку 3 Пријава за тачку 4