Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Odluka

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Preuzmite dokumentaciju:KonkursPravilnik Prijava na konkurs  

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu

Preuzmite dokumentaciju:KonkursPravilnikPrijava

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Tekst konkursaObrazac prijavePravilnik

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Tekst konkursa PravilnikPrijavni obrazac Zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstava

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Preuzmite dokumentaciju:Tekst konkursaIzjava o nepostojanju sukoba interesaObrazac finansijskog plana za organizovanje sajmova i izložbiObrazac finansijskog plana za lokalne manifestacijePravilnikObrazac izveštaja o održanoj manifestacijiObrazac za podnošenje prijave 2020.Obrazac liste članova udruženja

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Tekst konkursaPrijava

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Preuzmite dokumentaciju:Tekst konkursaObrazac izveštajaPravilnikObrazac za podnošenje prijaveObrazac finansijskog plana 

Pravilnik o izmeni pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. Godini

Preuzmite dokumentaciju:Izmena konkursaIzveštaj o namenskom trošenju sredstavaIzmena pravilnika

Odluka o izmeni konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Izmena konkursa