Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2022.години

  Преузмите документацију: Одлука

Одлука о  опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2022. години на територији АП Војводине

  Преузмите документацију: Одлука

Одлука о расподели средстава за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2022. Годину

Преузмите документацију: Одлука

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места саветник за управне послове у области водопривреде

  На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021 -др.закон) и члана…

КОНКУРС за доделу средстава за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години

Преузмите документацију: Конкурс Правилник Пријава на конкурс

Захтев за нултом контролом за учешће на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2023. години

  Преузмите документацију: Захтев за нултом контролом 2023 Обавештење нулта контрола 2023

ОДЛУКУ бр. 3 о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Одлука

Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу бесповратних средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Одлука

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2022. години на територији АП Војводине

Преузмите документацију: Конкурс Правилник Пријава на конкурс  

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

Преузмите документацију: Конкурс Правилник Пријава