Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Odluka

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Odluka

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Odluka

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Preuzmite dokumentaciju:Odluka

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2022. godinu

Preuzmite dokumentaciju:Odluka

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Odluka

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Odluka

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:OdlukaIzveštaj o namenskom trošenju sredstava

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:OdlukaZahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstavaModel tabla za voćnjak

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2022.godini

Preuzmite dokumentaciju:Odluka