Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину

21 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за конкурс

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

21 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава тачка 2a - ловишта посебне намене 2022 Пријава тачка 2a - опрема 2022 Пријава...

Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме AP Војводине за 2022.годину

24 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за тачку 1 Пријава за тачку 2 Пријава за тачку 3 Пријава за тачку...

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме AP Војводине за 2022.годину

Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. Години а које реализују удружења

Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022 .години