Dan otvorenih vrata za mlade poljoprivrednike

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić sastao se sa predstavnicima Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika Milanom Borićem i  Aleksandrom Milovanovićem. Tema sastanka bila je pomoć mladim poljoprivrednicima.

Božić je, ovim povodom, istakao da je za poljoprivredu na ovim prostorima, kao i za resorni sekretarijat posebno važna saradnja i stalna komunikacija sa poljoprivrednicima, a posebno sa udruženjima mladih poljoprivrednika kako bi se kroz kontinuirani dijalog lakše savladali specifični izazovi u ovoj oblasti.  On je još dodao da očekuje da će sredstva po planiranim konkursima biti podsticaj za još veću poljoprivrednu proizvodnju.

„Planiramo da do kraja godine u saradnji sa Srpskim udruženjem mladih poljoprivrednika organizujemo onlajn Dan otvorenih vrata Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, gde ćemo u okviru predloženih tema imati mogućnost da predstavimo programe, a i planirane konkurse mladim poljoprivrednicima. Onlajn Dan otvorenih vrata osmišljen je da, pored komunikacije u vezi sa programom podrške mladima, bude reči i o uvođenju inovacija u poljoprivredni sektor na ovom području. Mladi će moći, ovom prilikom, da dobiju odgovor  od relevantnih predstavnika sekretarijata, pa i samog sekretara, kao i da pokrenu određenu inicijativu, koja je naravno, pozitivna za ovu oblast, rekao je Božić.

Milan Borić i Aleksandar Milovanović istakli su da je glavni cilj Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika podmlađivanje i uvođenje inovacija u poljoprivredni sektor, kao i pomoć mladima da dođu do izvora finansiranja kako bi lakše savladali sve izazove.  U okviru razgovora, koji je vođen, predstavnici ovog udruženja predložili su niz mera koje se odnose na mlade, kao i podržali organizaciju onlajn Dana otvorenih vrata u čijoj će organizaciji biti partneri.

„Predstavili smo naše funkcionisanje, kao i izneli određene inicijative u smislu unapređenja poljoprivrede. Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika SUMP osnovano je kako bi, između ostalog, pomoglo mladima u ruralnim područjima da kroz edukaciju, udruživanje i bolju informisanost o merama agrarne politike i mogućnostima finansiranja iz domaćih i evropskih izvora, doprinesu napretku poljoprivrede i kvalitetnijem životu mladih koji se njome bave. Evropska asocijacija kojoj je SUMP pristupio veoma je uticajna i etablirana kao reprezentativni predstavnik mladih iz ruralnih evropskih područja u Briselu. Našim članstvom ostvarili smo mogućnost organizovane saradnje i razmene iskustva sa udruženjima iz EU. Želja nam je da njihove najbolje primere iz prakse primenimo u Srbiji, rekao je Milan Borić, predsednik SUMP.