За пошумљавање у АП Војводини додељено 43 милиона динара

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић уручио је данас шест уговора о додели бесповратних средстава у износу од 43 милиона динара за пошумљавање на територији АП Војводине.
Божић је овом приликом истакао да су средства у Буџетском фонду за шуме ове године знатно већа него раније, те да је циљ да се та улагања подигну на још виши ниво.
„Ове године је за пошумљавање опредељено 50 милиона динара, од чега је на конкурсу искоришћено 43 милиона. Позивамо локалне самоуправе да наредне године користе средства која Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство издваја за пошумљавње, јер је важно да заједнички радимо на томе да се површине под шумама у АП Војводини повећају“, казао је Божић.
Иначе, ове године су износи за пошумљавање по хектару у просеку 30 одсто виши него раније. Тако је за пошумљавање тврдим лишћарима предвиђено 200.000 динара по хектару, за пошумљавање меким лишћарима 160.000 динара, а за пошумљавање багремом 130.000 динара по хектару.
Уговори су уручени Јавном предузећу „Војводинашуме“, које је добило највише средства на овогодишњем конкурсу, затим Институту за низијско шумарство и животну средину, Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, ЈКП „Градитељ“ у Србобрану, ЈКП „Комуналац“ у Тителу и комуналном предузећу у Бачкој Паланци.