Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места шумарско-ловни инспектор

 

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021 -др.закон) и члана 5. и 7. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

 

II Раднo местo којa се попуњава: шумарско-ловни инспектор – 1 извршилац у Сектору за инспекцијске послове

Документација:

Текст конкурса

Изјава