GIS aplikacija za pregled lovišta i korisnika lovišta na teritoriji AP Vojvodine

Ova Web GIS aplikacija omogućuje pregled  i pretragu sledećih prostornih podataka:

  • Granice lovnih područja
  • Granice lovišta
  • Granice administrativnih jedinica (političkih i katastarskih opština)
  • Bazne mape (satelitski snimci)

Kliknite na sliku za pristup aplikaciji.

Za pristup aplikaciji nije potrebna registracija.