ГИС апликација за преглед ловишта и корисника ловишта на територији АП Војводине

Ова Wеб ГИС апликација омогућује преглед  и претрагу следећих просторних података:

  • Границе ловних подручја
  • Границе ловишта
  • Границе административних јединица (политичких и катастарских општина)
  • Базне мапе (сателитски снимци)

Кликните на слику за приступ апликацији.

За приступ апликацији није потребна регистрација.