Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta samostalni savetnik za pravne poslove

 

Na osnovu člana 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr.zakon, 95/2018-dr.zakon, 157/2020-dr.zakon i 123/2021 -dr.zakon) i člana 5. i 7. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 95/2016 i 12/2022), Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, oglašava 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 

 

II Radno mesto koja se popunjava: samostalni savetnik za pravne poslove – 1 izvršilac u Sektoru za opšte i pravne poslove

Dokumentacija:

Tekst konkursa

Izjava