Покрајинска влада обезбедила преко 45 милиона динара директне подршке за развој пољопривреде

У организацији Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, подсекретар Александар Пановски уручио је данас 27 уговора корисницима ─ научноистраживачким установама, средњим пољопривредним школама у Војводини и Пољопривредном факултету у Новом Саду ─ који су остварили право на бесповратна средства по основу два конкурса.

Пановски је истакао да је Покрајинска влада предвидела преко 45,2 милиона динара директне подршке за одабране пројекте у оквиру ова два конкурса, са циљем наставка улагања у унапређење научноистраживачког рада и образовања студената и ученика кроз практичну наставу коришћењем савремене пољопривредне опреме и механизације.

„Средства су опредељена за 15 научноистраживачких пројеката у области пољопривреде и за 12 пројеката намењених интензивирању пољопривредне производње. На Конкурс за доделу средстава за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години, стигло је 16 пријава, од којих је 15 испунило услове. Секретаријат је за ове намене определио 20 милиона динара, док укупна вредност инвестиција износи нешто више од 25 милиона динара“, истакао је Пановски, додајући да ће ова средства бити усмерена у набавку опреме за унапређење научноистраживачког рада. Реч је о инфраструктурном опремању, које обухвата набавку опреме на огледним пољима, за лабораторије и за дигитализацију резултата огледа из области пољопривреде. Средства су додељена Истраживачко-развојном институту „Тамиш“, Пољопривредном факултету у Новом Саду, Институту „Биосенс“ и Институту за ратарство и повртарство.

Подсекретар је навео да је на Конкурсу за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме укупно било 13 пријава, од којих је 12 испуњавало услове.

„Циљ овог конкурса је наставак улагања у унапређење образовања студената и ученика кроз практичну наставу коришћењем савремене пољопривредне опреме и механизације, као и научноистраживачког рада. Ресорни секретаријат је ова средства определило за 11 пољопривредних школа у Војводини и Пољопривредни факултет у Новом Саду. За ове намене обезбеђено је преко 25,2 милиона динара, док укупна вредност инвестиција износи више од 27,2 милиона“, рекао је Пановски.

Директор Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу Душан Гагић захавалио је ресорном секретаријату на значајним средствима која су усмерена у образовање ђака у тој средњој школи.

„Ова средства су нам од велике важности јер нам омогућавају да унапредимо практичну наставу на нашој економији. Добили смо око два и по милиона динара за набавку растурача за стајско ђубриво, цистерну за осоку и куповину еко-шпартача, како бисмо ђацима показали квалитетнији начин уништавања корова, без употребе пестицида и тако, уједно, утицали и на развој свести о потреби очувања животне средине“, истакао је Гагић.

Декан Пољопривредног факултета у Новом Саду проф. др Недељко Тица навео је да су бесповратна средства која је та високообразовна установа добила од Покрајинског секретаријата за пољопривреду по основу два конкурса од изузетне важности јер ће допринети подршци у примењеним истраживањима и интензивирању коришћења пољопривредног земљишта.

„У оквиру првог конкурса учествујемо са пет пројеката који су укупно финансирани са 6,6 милиона, а новац смо поред осталог добили и за успостављање агроинформационог система. У оквиру друге конкурсне линије добили смо додатна средства за набавку прикључних машина, пре свега међуредног култиватора који је најсавременији на свету“, истакао је декан Тица и навео да је ова помоћ део континуиране подршке Покрајинске владе и ресорног секретаријата Пољопривредном факултету у дужем временском периоду.