Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2021. години

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2021. години

Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта.

Преузмите:

Текст конкурса
Правилник
Табеларни преглед радова
Табеларни преглед извршених радова
Упутство за онлајн пријаве на конкурс