Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2023. години

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини у 2023. години ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине.
Циљ конкурса јесте обезбеђивање санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинстава и индустријских зона. Обезбеђивањем основних, неопходних услова за живот, спречава се миграција становништва из приградских и руралних насеља.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Изјава
Корисничко упутство за онлине пријаве на конкурс