Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, поврће (укључујући И печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2021. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, поврће (укључујући И печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2021. години

Циљ и предмет овог конкурса јесте подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви.

Преузмите:
Текст конкурса
Правилник
Образац пријаве
Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава