Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2022. години на територији АП Војводине

Преузмите документацију:

Текст конкурса

Изјава о непостојању сукоба интереса

Образац финансијског плана за организовање сајмова и изложби

Образац финансијског плана за локалне манифестације

Правилник

Образац извештаја о одржаној манифестацији

Образац за подношење пријаве 2020.

Образац листе чланова удружења