Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2020. годину

Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2020. годину

Циљ Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс) јесте повећање шумовитости АП Војводине, унапређивање отворености шума, унапређивање расадничке производње и производње шумског семена.

Предмет конкурса је додела средстава за радове на пошумљавању – подизању нових шума, изградњи и реконструкцији шумских путева, за набавку опреме за производњу шумског садног материјала и додела средстава за производњу шумског семена.
Преузмите:
  1. Текст конкурса
  2. Текст правилника
  3. Измена конкурса
  4. Измена правилника
  5. Образац пријаве – тачка 1
  6. Образац пријаве – тачка 2
  7. Образац пријаве – тачка 3
  8. Образац пријаве – тачка 4