Конкурс за доделу подстицајних средстава за уређење пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2024. години

Циљ Конкурса за доделу подстицајних средстава за уређење пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2024. години ( у даљем тексту: Конкурс) јесте подизање нивоа уређености пољопривредног земљишта и приступних путева јединица локалних самоуправа у АП Војводини, који доприносе будућем рационалном коришћењу пољопривредног земљишта у АП Војводини.

Текст конкурса

Правилник конкурса

Образац пријаве

Табела 1 (планирани путеви)

Табела 2 (депоније)

Корисничко упутство за онлине пријаве