Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у AП Војводини у 2021. години

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години.
Преузмите:
Текст конкурса
Правилник
Образац пријаве
Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава фарме