Конкурс о додели средстава за субвенционисање камате на кредите Развојног Фонда Војводине за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже

Конкурс о додели средстава за субвенционисање камате на кредите Развојног Фонда Војводине за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже

Предмет Конкурса о додели средстава за субвенционисање камате на кредите Развојног фонда Војводине за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже (у даљем тексту: Конкурс) јесте реализација утврђених права и обавеза између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) и Развојног фонда Војводине (у даљем тексту: Фонд), у вези са учешћем у субвенционисању трошкова накнаде камате кредита за кориснике кредита, по расписаним конкурсима Фонда за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже.

Преузмите:
Текст конкурса
Правилник
Образац захтева за рефундацију камате фонда