Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Na osnovu člana 94. I 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 — dr. zakon, 95/2018 — dr. zakon, 157/2020 — dr. zakon i 123/2021 — dr. zakon) i člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 95/2016 i 12/2022), v.d. podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po ovlašćenju pokrajinskog sekretara broj: 104-031-99/2023-09 od 24.02.2023. godine, oglašava

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16

II Radno mesto koja se popunjava: : načelnik odeljenja, u zvanju viši savetnik – 1 izvršilac u Sektoru za opšte i pravne poslove – Odeljenje za opšte i pravne poslove i ljudske resurse.

Dokumentacija:

Tekst konkursa
Izjava