Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 15/2016 и 88/2019), у вези са чланом 26. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме” („Службени лист АПВ”, број: 53/2016), а у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин, 127 број: 022-254/2023 од 5. априла 2023. године,

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство оглашава

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин

Текст конкурса