Правилник о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство