Inspekcija

GIS aplikacija za pregled prostornih podataka „Inspekcija“
Ova Web GIS aplikacija omogućuje pregled prostornih podataka vezanih za kontrolu rada inspekcijskih službi:

Za pristup aplikaciji potrebna je registracija.

Kliknite na sliku za pristup aplikaciji.