Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места саветник за управне послове у области водопривреде

  На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021 -др.закон) и члана…

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима

Преузмите документацију: Текст огласа Пријава

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима

Преузмите документацију: Текст јавног огласа Пријава на јавни оглас

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима

Преузимање документације: Текст огласа Пријава на оглас

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места шумарско-ловни инспектор ИСТЕКАО

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон и 157/20-др.закон) и члана 7.…

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима Преузмите: Текст јавног огласа Образац пријаве