Новости

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину

21 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за конкурс

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

21 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава тачка 2a - ловишта посебне намене 2022 Пријава тачка 2a - опрема 2022 Пријава...

Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. Години а које реализују удружења

19 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Пријавни образац Правилник Образац листа чланови удружења Изјава о одсуству сукоба интереса Изјава о прибављању документације

Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

19 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Пријавни образац Правилник

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022 .години

19 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава на конкурс

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

19 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за конкурс