Секретар Божић посетио Чуруг, у оквиру пројекта „Засади дрво“

У оквиру пројекта „Засади дрво“, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић и директор ЈП „Војводинашуме” Роланд Кокаи учествовали су у садњи дрвећа, која је организована у Чуругу, у општини Жабаљ. У оквиру пројекта „Засади дрво”, који Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине реализују заједно са ЈП „Војводинашуме”, планирано је да се повећа површина под шумама у војвођанским градовима и општинама и то у Суботици, Кикинди, Зрењанину, Сечњу, Жабљу и Житишту.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић истакао је да је секретаријат определио још више средстава у наредној години, која ће бити намењена за шуме.
„Средства за пошумљавање у наредној години износиће 50 милиона динара, што је два и по пута више у односу на 2020. годину. Затим, нова мера која се односи на мелиорацију деградираних шума износи 25 милиона динара, а повећан је и износ за расадничку производњу, са укупним износом од 28 милиона динара“, рекао је Божић и додао да је укупан буџет за наредну годину значајно већи у односу на текућу годину.
Директор ЈП „Војводинашуме“ Роланд Кокаи објаснио је на који начин функционише акција у оквиру пројекта „Засади дрво“.
„Локалне самоуправе, односно месне заједнице, ловачка друштва и различите цивилне организације обраћају се нама, а ми смо вољни да донирамо саднице. Осим тога, обезбеђујемо и стручну помоћ. Шумарски инжењери процењују терен на којем треба да се сади, проверавају станиште и у складу са стаништем, почиње садња. Како нам се која локална самоуправа јави за време сезоне пошумљавања, док нема вегетације, тако и ми гледамо да што пре изађемо у сусрет“, нагласио је Кокаи.
Председник Општине Жабаљ Урош Радановић захвалио се Чедомиру Божићу и Роланду Кокаију на томе што су општину Жабаљ уврстили у пројекат „Засади дрво“.
„Општина Жабаљ је у својој Стратегији развоја 2030. године определила значајан део средстава за екологију, тј. наш циљ је да до 2030. године постанемо еколошка општина. Управо ова акција је један од сегмената тог еколошког развоја, а ми ћемо и даље наставити да подржавамо овакве и сличне акције“, казао је Радановић.

    На основу података последње Националне инвентуре шума, Војводина се убраја у шумом најсиромашније регије у Европи, са само 7,1 одсто шумовитости. Посебан проблем представља то што на подручју Војводине нема довољно шумског земљишта, а разлог је то што је то подручје доминантно пољопривредни регион. Баш зато у оквиру пројекта „Засади дрво“ Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду, заједно са ЈП „Војводинашуме“, повећавају површине под шумама у војвођанским општинама и труде се да их учине зеленијим.