Rezultati konkursa u 2016. godini

Izaberite konkurs:

 

 1. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji APV u 2016.godini. – ODOBRENA – NISU ODOBRENA
 2. Konkurs za dodelu sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji APV u 2016.godini.  – ODOBRENA– NISU ODOBRENA
 3.  Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2016 godini. PRVO potpisivanje (19.04.2016) ; DRUGO potpisivanje (17.05.2016) TREĆE potpisivanje (13.10.2016); ČETVRTO potpisivanje (13.10.2016); PETO potpisivanje (30.11.2016)
 4.  Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije u 2016. godini (19.04.2016)
 5.  Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji APV u 2016.godini. – ODOBRENA – NISU ODOBRENA
 6. Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016.godini
 7. Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavku ostale opreme na teritoriji AP Vojvodine
 8. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2016. godini.
 9. Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine
 10. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom
 11. Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2016. godinu
 12. Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavku ostale opreme na teritoriji AP Vojvodine(04.05.-06.06. 2016.)
 13. Poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2016. godini
 14. Konkurs sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije u 2016. godini(27.12.2016)
 15. Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za relaizaciju prioritetnih projekata po programu LIDER-a u 2016. godini na teriotiji AP Vojvodine
 16. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova ekonomskih aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2016. godini
 17. Konkurs  za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2016. godinu
 18. Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016.godinu – ODOBRENA– NISU ODOBRENA (06.02.2017)
 19. Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini (Objavljen:  05.11.2016. i  10.12.2016)
 20. Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe u 2016. godini
 21. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini ODOBRENO NIJE ODOBRENO