Rezultati konkursa u 2014. godini

 1. Rezultati konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini.
 2. Rezultati konkursa za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2014. godini
 3. Rezultati konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje malih prerađivačkih kapaciteta u AP Vojvodini u 2014. godini
 4. Rezultati konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje u AP Vojvodini u 2014.godini
 5. Rezultati javnog oglasa za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2014. godinu
 6. Rezultati konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije
 7. Rezultati konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti udruženja poljoprivrednika čija delatnost vezana za za poljoprivrednu proizvodnju
 8. Rezultati konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u APV za 2014.godinu
 9. Dodeljena bespovratna sredstva za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini
 10. Rezultati konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2014 godini.
 11. Izveštaj o dodeli sredstava iz tačaka II-1, II-2 i II-3 Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu
 12. Izveštaj o dodeli sredstava iz tačaka II-5‐11 Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu
 13. Odluka o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu
 14. Izveštaj o dodeli sredstava za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine
 15. Rezultati konkursa o dodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u AP Vojvodini za 2014. godinu
 16. Rezultati konkursa o dodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u AP Vojvodini za 2014. godinu
 17. Rezultati konkursa za dodelu sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda
 18. Rezultati konkursa o dodeli bespovratnih sredstva za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenje EU standarda
 19. Rezultati konkursa o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu
 20. Rezultati konkurs o dodeli bespovratnih sredstva za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini
 21. Rezultati konkursa o dodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2014. godinu
 22. Rezultati konkursa u oblasti vodoprivrede – izgradnja i rekonstrukcija objekata u javnoj svojini i izgradnja i rekonstrukcija objekata fekalne kanalizacije u 2014. godini
 23. Rezultati konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014.godini
 24. Rezultati konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini – Lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine za 2014. godinu
 25. Rezultati konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa Godišnjeg programa