Rezultati konkursa u 2013. godini

Rezultati konkursa u 2013. godini

KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine
KONKURS za podršku nepoljoprivrednih i pratećih poljopirivrednih aktivnosti na selu u AP Vojvodini u 2013. godini
KONKURS za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini
KONKURS za prijavu manifestacija za dodelu finansijske podrške organizatorima manifestacija tipa sajmova i izložbi vezanih za poljoprivrednu proizvodnju i lokalno – tradicionalnih manifestacija iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine
KONKURS za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini
Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2013. godinu
Pregled dodeljenih sredstava lovačkim udruženjima po konkursu za lovstvo za 2013. godinu
Sredstva iz programa za šumarstvo 2013. godine po korisnicima
Spisak korisnika koji su ostvarili sredstva po Javnom konkursu za sufinansiranje izrade projektno - tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije
Rezultati konkursa - Aktivnosti udruženja građana u 2013. godini, čija je delatnost vezana za poljoprivrednu proizvodnju
Dodeljena sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine
Navodnjavanje poljoprivrednih kultura investiranjem u sisteme za navodnjavanje
Projekat poboljšanja proizvodnje na oglednim gazdisntvima u AP Vojvodini i projekat podrške malim proizvođačima tradicionalnih proizvoda od mesa radi unapređenja proizvodnje i podizanja proizvodnih kapaciteta