Одлука о измени одлуке о опредељивању средстава по Конкурсу за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Измена Одлуке

Обавештење у вези процедуре јавне набавке за портебе пројекта Agrinno 2 – HUSRB/1903/42/0059

Oбавештавамо вас да је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао single tender процедуру за набавку, испоруку и монтажу опреме за гајење и бербу лековитог и ароматичног биља за…

АГЕНДА – АГРИННО2 пројекат – Семинар 29-30. април 2022. Сегедин, Мађарска

Преузмите документацију: Aгенда на српском језику Aгенда на енглеском језику 

Одлука о измени конкурса За доделу средстава за За суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. години

Преузмите документацију: Измена конкурса Измена правилника

Успешно реализован први студијски програм у Сегедину у оквиру пројекта AGRINNO2

У оквиру пројекта AGRINNO2 – „Унапређење предузетништва и могућности за запошљавање у прекограничном региону кроз пољопривредну праксу засновану на иновацијама”, који у партнерству спроводе Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и…

Обавештење у вези процедуре јавне набавке за потребе пројекта Агрино 2 – HUSRB/1903/42/0059

Обавештавамо вас да је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао single tender процедуру за набавку и испоруку соларних сушара за пројекат АГРИННО 2, у оквиру имплементације пројекта AGRINNO…

Одлука о измени конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

Преузмите документацију: Измена конкурса

Измена одлуке број 2 Одлуке о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2021. години

Измена одлуке број 2 Одлуке о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних…

Одлука о трећој измени и допуни о опредељивању средстава по Конкурсу о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2021. години

Одлука о трећој измени и допуни о опредељивању средстава по Конкурсу о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине…

Бодовна листа по Конкурсу за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АП Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и рурални развој

Бодовна листа по Конкурсу за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АП Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и рурални развој  Преузмите документацију: Бодовна листа