Sektor za šumarstvo

Sektor za šumarstvo

U Sektoru za šumarstvo obavljaju se studijsko-analitički, upravno-pravni, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi: prati se stanje u oblasti šumarstva, kretanje proizvodnje u ovim oblastima, zatim se pripremaju akati iz ovih oblasti kojima se obezbeđuje ostvarivanje javnog interesa u ovoj oblasti u skladu sa zakonom; pripremaju akata iz ovih oblasti koje donosi Skupština, pokrajinska Vlada i Sekretarijat; pripremaju se programi korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine u koje se usmeravaju sredstva ubrana u skladu sa zakonom iz ove oblasti; daje se saglasnost na posebne osnove gazdovanja i programe gazdovanje privatnim šumama; obavljaju se poslovi vezani za gazdovanje lovištima; stara se o preduzimanju mera za iskorišćavanje i zaštitu šuma, biljnog i životinjskog sveta, prati se poslovanje javnog preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina, kretanje zarada i drugih primanja kao i cena proizvoda i usluga u tom preduzeću i njihova usklađenost sa utvrđenom monetarnom politikom i ostvaruje se saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike, gradova i opština i obavljaju se i drugi određeni poslovi.

U Sektoru za šumarstvo obrazuje se Odeljenje za šumarsko – lovnu inspekciju.

Kontakti:

Sektor za šumarstvo
dr Saša Stevanović, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 5/II
Telefon: 021/488-18-50
E-mailsasa.stevanovic@vojvodina.gov.rs
Nenad Radosavljevićsavetnik za šumarstvo
Kancelarija/sprat: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 3/II
Telefon: 021/488-18-52
E-mail: nenad.radosavljevic@vojvodina.gov.rs
Milan Rebićsamostalni savetnik za šumarstvo
Kancelarija/sprat: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 3/II
Telefon: 021/488-18-52
E-mail: milan.rebic@vojvodina.gov.rs

 

Odeljenje za šumarsko-lovnu inspekciju
Milena Grahovac, načelnik odeljenja – viši savetnik
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 10
Telefon: 063/108-02-28
E-mail: milena.grahovac@vojvodina.gov.rs
Marko Đurković, šumarsko-lovni inspektor – savetnik
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 10 (Subotica)
Telefon: 063/572-368
Jadranka Grbić, šumarsko-lovni inspektor – savetnik
Kancelarija: Ruma, ul. Glavna br. 7
Telefon: 022/478-800, 063/118-06-73
Dragana Polić, šumarsko-lovni inspektor – savetnik
Kancelarija: Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 72/3
Telefon: 063/572-197
Zoran Pavlović, šumarsko-lovni inspektor – savetnik
Kancelarija: Pančevo, Trg kralja Petra 2-4
Telefon: 063/118-03-75
Jovan Bradvarović, šumarsko-lovni inspektor – savetnik
Kancelarija: Bela Crkva, Svetosavska 1
Telefon: 063/104-14-23
Milan Radojčić, šumarsko-lovni inspektor – savetnik
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 10
Telefon:063/118-07-71

Mapa područja pokrivenosti po šumarsko-lovnim inspektorima