Sektor za stočarsku proizvodnju

Sektor za stočarsku proizvodnju


U Sektoru za stočarsku proizvodnju obavljaju se studijsko-analitički, upravni, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi vezani za praćenje razvoja i unapređenje stočarstva; priprema se i prati ostvarivanje programa u oblasti uzgoja stoke; priprema se program mera za unapređenje stočarstva i obavljaju poslovi vezani za rad naučno stručnog saveta za sprovođenje selekcijskih mera u stočarstvu; prati se kretanje proizvodnje u ovoj oblasti i ostvarivanje uslova za proizvodnju; sagledava usklađenost stočarske proizvodnje sa izgrađenim kapacitetima i stepen njihovog korišćenja; ostvaruje saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike, gradova i opština i obavljaju se i drugi određeni poslovi.

Kontakti:

Milorad Malić, pomoćnik pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat: Bul. Mihajla Pupina 25, 5/II
Telefon: 021/488-18-50
Katarina Strugar Stefanović, savetnik za stočarstvo
Kancelarija/sprat: Bul. Mihajla Pupina 25, 3/II
Telefon: 021/488-18-52