Sektor za sprovođenje poljoprivredne politike, praćenje evropskih integracija u oblasti ruralnog razvoja i savetodavne službe

Sektor za sprovođenje poljoprivredne politike, praćenje evropskih integracija u oblasti ruralnog razvoja i savetodavne službe


U Sektoru za sprovođenje poljoprivredne politike, praćenje evropskih integracija u oblasti ruralnog razvoja i savetodavne službe obavljaju se studijsko-analitički, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi vezani za razvoj i revitalizaciju sela; priprema se i prati realizacija programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike, prikupljaju i sistematizuju podaci o raspoloživim potencijalima u cilju stvaranja informacione baze za planiranje mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike, obrazuju se i koordinira rad lokalnih akcionih grupa. Prate se promenljivi uslovi EU i tok zajedničke poljoprivredne politike EU. Prati se i analizira organizovanost zemljoradnika i razvoj zadrugarstva; razvoj poljoprivrednih savetodavnih službi u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje, priprema se i prati realizacija programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodine; ostvaruje saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike, gradova i opština i obavljaju se i drugi određeni poslovi.

U okviru Sektora za sprovođenje poljoprivredne politike, praćenje evropskih integracija u oblasti ruralnog razvoja i savetodavne službe obrazuje se Odsek za poljoprivredne savetodavne službe.

Kontakti:

Mladen Petković, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara 
Kancelarija/sprat: 57/I
Telefon: 021/487-45-18
Marinela Zagorac savetnik za poslove mere podrške sprovođenja poljoprivredne politike u oblasti ruralnog razvoja i evropskih integracija
Kancelarija/sprat: 43
Telefon: 021/487-44-30
Ana Segedinskisavetnik za ekonomsko-finansijske poslove
Kancelarija/sprat: 44a/I 
Telefon: 021/487-44-19
Miloš Šešlijasavetnik za  poslove agroekonomike poljoprivrede
Kancelarija/sprat: 42a/I 
Telefon: 021/487-46-01

Odsek za poljoprivredne savetodavne službe

Julkica Simić, šef odseka – samostalni savetnik

Kancelarija/sprat: 44/I 
Telefon: 021/487-44-61
Nataša Milutinovićsavetnik za poljoprivredne savetodavne službe
Kancelarija/sprat: 44a/I 
Telefon: 021/487-43-79
Boban Oreljsavetnik za primenu savremene tehnologije u savetodavstvu
Kancelarija/sprat: 44/I 
Telefon: 021/487-41-86
Nikola Vranjkovićsavetnik za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju i proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
Kancelarija/sprat: 44/I 
Telefon: 021/487-44-18

 

Dokumenta za preuzimanje