Sektor za lovstvo i akvakulturu

Sektor za lovstvo i akvakulturu


U Sektoru za lovstvo i akvakulturu obavljaju se studijsko-analitički, upravno-pravni, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi: prati se stanje u oblasti lovstva i akvakulture (ribnjaci), kretanje proizvodnje u ovim oblastima, zatim se pripremaju akati iz ovih oblasti kojima se obezbeđuje ostvarivanje javnog interesa u ovoj oblasti u skladu sa zakonom; pripremaju akata iz ovih oblasti koje donosi Skupština, pokrajinska Vlada i Sekretarijat; pripremaju se programi korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za lovstvo AP Vojvodine u koje se usmeravaju sredstva ubrana u skladu sa zakonom iz ovih oblasti; obavljaju se poslovi vezani za gazdovanje lovištima; stara se o preduzimanju mera za iskorišćavanje i zaštitu životinjskog sveta, prati se poslovanje javnog preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina, i ostvaruje se saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike, gradova i opština i obavljaju se i drugi određeni poslovi.

Kontakti

Stanko Kosovac, v.d.pomoćnika pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat: Bulevar Mihajla Pupina 25, 4/II
Telefon: 021/488-18-51
E-mailstanko.kosovac@vojvodina.gov.rs
Milan Milašinovićsavetnik za lovstvo i akvakulturu
Kancelarija/sprat: Bulevar Mihajla Pupina 25, 4/II
Telefon: 021/488-18-51
E-mail: milan.milasinovic@vojvodina.gov.rs

Mapa područja pokrivenosti po šumarsko-lovnim inspektorima


Mapa lovišta


Obaveštenja

  1. Obaveštenje o podeli lovnih karata za lovnu 2013/2014 godinu, korisnicima lovišta na teritoriji AP Vojvodine
  2. Obaveštenje korisnicima lovišta na teritoriji AP Vojvodine o postupku dobijanja markica za obeležavanje odstreljene divljači za lovnu 2013/2014 godinu