Kontakt

Kabinet sekretara

Vladimir Galić Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/456-721
Jadranka Savin, podsekretar
Kancelarija/sprat: 51a/I 
Telefon: 487-44-10
Robert Ototzamenik pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat: 47/I 
Telefon: 487-40-69

Sektor za sprovođenje poljoprivredne politike, praćenje evropskih integracija u oblasti ruralnog razvoja i savetodavne službe

Sektor za biljnu proizvodnju

Sektor za stočarsku proizvodnju

Sektor za vodoprivredu

Sektor za poljoprivredno zemljište

Sektor za šumarstvo

Sektor za lovstvo i akvakulturu

Sektor za pravne i opšte poslove