Контакт

Кабинет секретара

Владимир Галић Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, Србија
Телефон: 021/456-721
Јадранка Савин, подсекретар
Канцеларија/спрат: 51а/I 
Телефон: 487-44-10
Роберт Ототзаменик покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 47/I 
Телефон: 487-40-69

Сектор за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе

Сектор за биљну производњу

Сектор за сточарску производњу

Сектор за водопривреду

Сектор за пољопривредно земљиште

Сектор за шумарство

Сектор за ловство и аквакултуру

Сектор за правне и опште послове