Конкурси / Јавни огласи / Јавне набавке

Конкурс за доделу за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. Години

04 фебруара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Корисничко упутство за online пријаве на конкурс

Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години

28 јануара, 2022

Преузмите документацију: Конкурс одводњавање Правилник одводњавање Табела 1 Табела 1 пример Корисничко упутство за online пријаве на конкурс

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2022. години

28 јануара, 2022

Преузмите документацију: Конкурс атарски путеви Правилник атарски путеви Табела 1 планирани путеви 2022 Табела Преглед уређених путева 2022 Табела 1...

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2022. годину

21 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за конкурс

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

21 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава тачка 2a - ловишта посебне намене 2022 Пријава тачка 2a - опрема 2022 Пријава...

Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме AP Војводине за 2022.годину

24 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за тачку 1 Пријава за тачку 2 Пријава за тачку 3 Пријава за тачку...