Radni odnosi – oglasi i konkursi

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – savetnik za primenu geoinformacionih tehnologija i sistema u poljoprivredi

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta šumarsko-lovni inspektor ISTEKAO