Радни односи – огласи и конкурси

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – саветник за примену геоинформационих технологија и система у пољопривреди

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места шумарско-ловни инспектор ИСТЕКАО