Конкурси

Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. Години а које реализују удружења

19 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Пријавни образац Правилник Образац листа чланови удружења Изјава о одсуству сукоба интереса Изјава о прибављању документације

Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

19 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Пријавни образац Правилник

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022 .години

19 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава на конкурс

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

19 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава за конкурс

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2022. Години

18 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Образац за пријаву

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години

18 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријавни образац