Конкурси

Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу бесповратних средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години

29 септембра, 2022

Преузмите документацију: Одлука

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2022. години на територији АП Војводине

21 септембра, 2022

Преузмите документацију: Конкурс Правилник Пријава на конкурс  

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2022. години

16 септембра, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Образац пријаве Правилник

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

17 септембра, 2022

Преузмите документацију: Конкурс Правилник Пријава

Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години

08 августа, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријавни образац Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава

Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2022. години на територији АП Војводине

10 јуна, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Изјава о непостојању сукоба интереса Образац финансијског плана за организовање сајмова и изложби Образац финансијског плана...