Конкурси / Јавни огласи / Јавне набавке

Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години

08 августа, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријавни образац Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава

Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2022. години на територији АП Војводине

10 јуна, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Изјава о непостојању сукоба интереса Образац финансијског плана за организовање сајмова и изложби Образац финансијског плана...

Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2022. години

30 маја, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса

Конкурс за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години на територији АП Војводине

21 марта, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Образац извештаја Правилник Образац за подношење пријаве Образац финансијског плана  

Правилник о измени правилника о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. Години

07 фебруара, 2022

Преузмите документацију: Измена конкурса Извештај о наменском трошењу средстава Измена правилника

Одлука о измени конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

04 фебруара, 2022

Преузмите документацију: Измена конкурса