Конкурси / Јавни огласи / Јавне набавке

Конкурс за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години на територији АП Војводине

21 марта, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Образац извештаја Правилник Образац за подношење пријаве Образац финансијског плана  

Правилник о измени правилника о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. Години

07 фебруара, 2022

Преузмите документацију: Измена конкурса Извештај о наменском трошењу средстава Измена правилника

Одлука о измени конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2022. години

04 фебруара, 2022

Преузмите документацију: Измена конкурса

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022. Години

04 фебруара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријавни образац Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава Изјава добављача вишегодишњи засади...

Конкурс за доделу за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. Години

04 фебруара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Корисничко упутство за online пријаве на конкурс

Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години

28 јануара, 2022

Преузмите документацију: Конкурс одводњавање Правилник одводњавање Табела 1 Табела 1 пример Корисничко упутство за online пријаве на конкурс