Dokumenta

Pravilnici

Informator o radu

Informator o radu - 2020.

Informator o radu - 2019.

Informator o radu - 2017.

Informator o radu - 2016.

Informator o radu - 2015.

Informator o radu - 2021.

Obaveštenja

Kontrolne liste vodne inspekcije

Obrazac za izdavanje i razduženje markica 2019/2020

Kontrolne liste šumarske i lovne inspekcije

Obaveštenje korisnicima lovišta o postupku dobijanja markica za obeležavanje odstreljene divljači 2019/2020

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

Stočarstvo

Modeli tehnoloških projekata malih objekata za preradu mleka i mesa

Vodoprivreda

2022.

2021.

2020.

Plan inspekcijskog nadzora vodne inspekcije za 2020. godinu

Plan - analitika vodne inspekcije za 2020. godinu

2019.

Godišnji izveštaj o radu vodne inspekcije

Plan inspekcijskog nadzora vodne inspekcije za 2019. godinu

Plan - analitika vodne inspekcije za 2019. godinu

2018.

Godišnji izveštaj o radu vodne inspekcije

Izveštaj tabela po RC

Izveštaj tabela ZIN

2017.

Plan - analitika vodne inspekcije za 2017. godinu

Plan inspekcijskog nadzora vodne inspekcije za 2017. godinu

2012 / 2013

Uređenje kanalske mreže APV 2012/2013

GIS

Monitoring upotrebom daljinske detekcije u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu

Prostorni informacioni sistem za poljoprivredu

Šumarstvo

2022.

2021.

2020.

2019.

Plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu

Tabela 1

Godišnji izveštaj o radu pokrajinske šumarske i lovne inspekcije

Tabela 2

2018.

Plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu

Tabela 1

Tabela 2

Godišnji izveštaj o radu pokrajinske šumarske i lovne inspekcije

2017.

Plan inspekcijskog nadzora za 2017. godinu

Tabela 1

Tabela 2

Godišnji izveštaj o radu pokrajinske šumarske i lovne inspekcije

Ostala dokumenta