Документа

Правилници

Информатор о раду

Информатор о раду - 2020.

Информатор о раду - 2019.

Информатор о раду - 2017.

Информатор о раду - 2016.

Информатор о раду - 2015.

Информатор о раду - 2021.

Обавештења

Контролне листе водне инспекције

Образац за издавање и раздужење маркица 2019/2020

Kонтролне листе шумарске и ловне инспекције

Oбавештење корисницима ловишта о поступку добијања маркица за обележавање одстрељене дивљачи 2019/2020

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Сточарство

Модели технолошких пројеката малих објеката за прераду млека и меса

Водопривреда

2022.

2021.

2020.

План инспекцијског надзора водне инспекције за 2020. годину

План - аналитика водне инспекције за 2020. годину

2019.

Годишњи извештај о раду водне инспекције

План инспекцијског надзора водне инспекције за 2019. годину

План - аналитика водне инспекције за 2019. годину

2018.

Годишњи извештај о раду водне инспекције

Извештај табела по РЦ

Извештај табела ЗИН

2017.

План - аналитика водне инспекције за 2017. годину

План инспекцијског надзора водне инспекције за 2017. годину

2012 / 2013

Уређење каналске мреже АПВ 2012/2013

ГИС

Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству

Просторни информациони систем за пољопривреду

Шумарство

2022.

2021.

2020.

2019.

План инспекцијског надзора за 2019. годину

Табела 1

Годишњи извештај о раду покрајинске шумарске и ловне инспекције

Табела 2

2018.

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Табела 1

Табела 2

Годишњи извештај о раду покрајинске шумарске и ловне инспекције

2017.

План инспекцијског надзора за 2017. годину

Табела 1

Табела 2

Годишњи извештај о раду покрајинске шумарске и ловне инспекције

Остала документа