Vesti

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

1 februara, 2021

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI Cilj ovog konkursa...

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

1 februara, 2021

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA NABAVKE PRIKLJUČNE MEHANIZACIJE, MAŠINA I OPREME ZA ORGANSKU PROIZVODNJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE...

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini

1 februara, 2021

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA, POVRĆA (UKLJUČUJUĆI I PEČURKE), NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021.GODINI...

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji ap vojvodine u 2021. godini

1 februara, 2021

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE...

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

1 februara, 2021

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I OPREME ZA POBOLJŠANJE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG...

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini

1 februara, 2021

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE...

Column Post

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini

Odluka o  opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2022. Godinu

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta savetnik za upravne poslove u oblasti vodoprivrede

KONKURS za dodelu sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini

Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2023. godini

ODLUKU br. 3 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka 2 o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu

IZMENA ODLUKE br. 1 redeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godine

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu -Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini – adaptacija i opremanje edukativnog centra lovstva sa izložbenom postavkom

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Javnom pozivu za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2022.godinu

Odluka o izmeni konkursa za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu – lovno tehnički objekti i nabavka žive divljači

Odluka o 1.izmeni odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Izmena Odluke br. 2 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godin

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u Ap Vojvodini u 2022. godini

Odluka o izmeni odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Javni poziv za za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

Odluka o izmeni Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. Godini

Isporučena oprema poljoprivrednim inkubatorima u Futogu, Vršcu i Somboru

Odluka br 2 po Konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini po prijavama podnetim zaključno sa 27.06.2022. godine

Javni poziv za dodelu sredstava za učestvovanju u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

Odluka o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu

Odluka o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Izmena odluke br.1 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Održan seminar i okrugli sto pod nazivom „Diskusija o ulozi i situaciji u sektoru lekovitog i aromatičnog bilja” u okviru projekta AGRINNO2

Obaveštenje u vezi procedure javne nabavke za portebe projekta Agrinno 2 – HUSRB/1903/42/0059

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2022. godinu

Učesnici četvrte studijske posete u okviru projekta AGRINNO 2 posetili kuću lekovitog bilja u Mađarskoj

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2022.godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu – oprema

Odluka o izmeni konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP vojvodine u 2022. godini

Odluka o izmeni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2022. godini

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Odluka o o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. godini a koje realizuju udruženja

AGENDA – AGRINNO2 projekat – Seminar 29-30. april 2022. Segedin, Mađarska

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke) na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini

Uspešno realizovan treći po redu seminar u Mađarskoj u okviru projekta AGRINNO2

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Odluka o opredeljivanju sredstava po Javnom pozivu za učešće Pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2022.godini

Odluka o izmeni konkursa Za dodelu sredstava za Za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i izrade projektno tehničke dokumentacije objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme

Održan drugi studijski program u Segedinu u okviru projekta AGRINNO2

Uspešno realizovan prvi studijski program u Segedinu u okviru projekta AGRINNO2

Pravilnik o izmeni pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. Godini

Obaveštenje u vezi procedure javne nabavke za potrebe projekta Agrino 2 – HUSRB/1903/42/0059

Odluka o izmeni konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. Godini

Konkurs za dodelu za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i izrade projektno tehničke dokumentacije objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. Godini

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022.godinu

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2022. godinu

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. Godini a koje realizuju udruženja

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2022 .godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. Godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. Godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća(uključujući i pečurke),na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2022.godini

Izmena odluke broj 2 Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini

Odluka o trećoj izmeni i dopuni o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Odluka o dodeli bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj

Odluka o opredeljivanju sredstava po Javnom pozivu za poljoprivredne stručne službe s teritorije AP Vojvodine za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2021.godinu

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Odluka o izmeni odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine

Izmena odluke br. 6 o opredeljivanju sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Bodovna lista po Konkursu za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2021. godinu

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2021. godinu

Za pošumljavanje u AP Vojvodini dodeljeno 43 miliona dinara

Izmena odluke br. 5 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Obaveštenje o roku za realizaciju investicija po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće,grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini

Konkurs za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Javni konkurs za izbor direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine ”, Novi Sad

Odluka o 1.izmeni odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava zaopremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini

Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursu za nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2022. godini

Javni poziv za poljoprivredne stručne službe s teritorijie ap vojvodine za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Odluka o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu

ODLUKA O IZMENI Odluke o opredeljivanju sredstava po Javnom pozivu za učešće Pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2021.godini

Mladi poljoprivrednici u Srbiji i u EU

Dopuna konkursa za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP vojvodine u 2021. godini

Odluka o izmeni Odluke po konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Obaveštenje u vezi procedure javne nabavke za portebe projekta AGRINNO 2 – HUSRB/1903/42/0059

Odluka o izmeni Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Odluka o ispravci Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini

ODLUKA o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu – lovno tehnički objekti i nabavka žive divljač

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta šumarsko-lovni inspektor ISTEKAO

Prijava za prijem u članstvo poljoprivrednog inkubatora Agrinno 2 Sombor

Obaveštenje o produženju roka za realizaciju investicija po Ugovorima zaljučenim po Konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini sa kojima je zaključen ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine

Obaveštenje o produženju roka za realizaciju investicija po konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. Godini

ODLUKA O 3. IZMENI ODLUKE o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. Godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u ap vojvodini u 2021. godini

Odluka o izmeni i dopuni odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini

Izmena odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. Godini

Odluka o izmeni Odluke po konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Obaveštenje za potpisivanje ugovora po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP vojvodine u 2021. godini

Obaveštenje u vezi sa Konkursom za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Odluka o izmeni Odluke o opredeljivanju sredstava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

IZMENA ODLUKE br. 4 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. Godini

Izmena odluke br. 1 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. Godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Sekretar Božić: Sve više novca za unapređenje pčelarstva u Vojvodini

Za projekte pošumljavanja dodeljeno blizu 100 miliona dinara

Odluka o izmeni: Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2021.godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2021.godinu

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu

Odluka o izmeni odluke o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu

Odluka o izmeni i dopuni odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2021.godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Odluka o opredeljivanju sredstava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2021. godini

Odluka o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2021. godini a koje realizuju udruženja

RASKID UGOVORA SA „BEČEJPREVOZ D.O.O.“ U OKVIRU PROJEKTA WASIDCA HUSRB/1601/11/0004

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Održana završna konferencija projektu WASIDCA

Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

SAOPŠTENJE Vredan podsticaj za unapređivanje naučno-stručnih aktivnosti poljoprivrede u Vojvodini

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za  dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini

Javni poziv za učešće na seminaru „Gajenje lekovitog i začinskog bilja“ i „Prerada lekovitog i začinskog bilja“

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini

Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. Godini

Pokrajinska vlada opredelila preko 14 miliona dinara za investicije u preradu voća i povrća

Održan okrugli sto u okviru projekta WASIDCA

SAOPŠTENJE: Za protivgradnu zaštitu useva u AP Vojvodini obezbeđeno 760 raketa

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini

U Privrednoj komori Vojvodine održana je konferencija „ Trenutno stanje u proizvodnji sira i mogućnost plasmana“

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu – oprema i divljač

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke)

Odluke o raspodeli sredstava po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za dodelu podsticajnih sredstva za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV

Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, povrće (uključujući I pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava za održavnje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021 godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog Fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2021. godini a koje realizuju udruženja

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje gradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji ap vojvodine u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini

Pravilnik o sprovođenju konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno-izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2021. godini

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2020. godinu

Obaveštenje

Sekretar Božić posetio Čurug, u okviru projekta „Zasadi drvo“

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić obišao je Opštinu Inđija

Obilazak radova na izgradnji bunara i kanalizacije u Bačkoj Palanci

Dan otvorenih vrata za mlade poljoprivrednike

BOŽIĆ: Insistirati na primeni savremene tehnologije u poljoprivredi

Božić: Usmereni smo ka sve bržem razvoju poljoprivrede