Новости

Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години

23 априла, 2022

Преузмите документацију: Одлука Извештај о наменском трошењу средстава

Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2022. години

20 априла, 2022

Преузмите документацију: Одлука Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава Модел табла за воћњак

Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2022.години

19 априла, 2022

Преузмите документацију: Одлука

Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину – опрема

18 априла, 2022

Преузмите документацију: Одлука

Одлука о измени конкурсa за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП војводине у 2022. години

15 априла, 2022

Преузмите документацију: Измена конкурса Измена правилника

Одлука о измени конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2022. години

15 априла, 2022

Преузмите документацију: Измена конкурса Измена правилника