Новости

Јавни позив за доделу средстава за учествовању у реализацији програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“

27 јуна, 2022

Преузмите документацију: Јавни позив

Одлука о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2022. годину

17 јуна, 2022

Преузмите документацију: Одлука

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

14 јуна, 2022

Преузмите документацију: Конкурс II ловство 2022. ЛТО и жива дивљач Правилник ловство конкурс II 2022. ЛТО и жива дивљач Пријава...

Одлука о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2022. годину

13 јуна, 2022

Преузмите документацију: Одлука

Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу бесповратних средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022. години

10 јуна, 2022

Преузмите документацију: Одлука

Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2022. години на територији АП Војводине

10 јуна, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Изјава о непостојању сукоба интереса Образац финансијског плана за организовање сајмова и изложби Образац финансијског плана...