Новости

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2022. години

16 септембра, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Образац пријаве Правилник

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину

17 септембра, 2022

Преузмите документацију: Конкурс Правилник Пријава

Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2022. години на територији АП Војводине

16 септембра, 2022

Преузмите документацију: Одлука

Одлука о опредељивању средстава по Јавном позиву за вршење контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта за 2022.годину

13 септембра, 2022

Преузмите документацију: Одлука

Одлука о измени конкурса за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2022. години

8 августа, 2022

Преузмите документацију: Одлука

Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији АП Војводине у 2022. години

8 августа, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријавни образац Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава